Skip to content
Datum:
Categorie:
▼ Vorige wedstrijd RCS1

▼ Volgende wedstrijd RCS1

▼ Vorige wedstrijd RCS2

▼ Volgende wedstrijd RCS2

▼ Vorige wedstrijd Dames 1

▼ Volgende wedstrijd Dames 1

Vertrouwenscontactpersoon (Ellen Hartog)

Achtergrond
Rugby Club Spakenburg gelooft dat de deelname aan Rugby en het lidmaatschap van onze vereniging een positieve en plezierige ervaring moet zijn voor een ieder en speciaal voor kinderen en jong volwassenen. De basis hiervan is vastgelegd in onze Gedragsregels. Het Bestuur van de vereniging en iedereen die uit naam van de club een functie of rol heeft, erkent dat elk verenigingslid het gelijke recht heeft om deel te nemen aan de sport zonder aanziens des persoons en kan meedoen in een veilige, positieve en plezierige omgeving. Het Bestuur erkent dat het de verantwoordelijkheid is van elk lid om hieraan bij te dragen.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon
Rugby Club Spakenburg vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk. Binnen Rugby Club Spakenburg gebeuren een hoop goede dingen; we zijn volop in beweging en veel mensen, leden en niet leden, leveren hier een bijdrage aan. Het kan echter voorkomen dat iemand een ervaring heeft of dat er uitspraken gedaan worden waardoor iemand zich even niet thuis voelt op de vereniging of daarbuiten, met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan of wil. Dan is de vertrouwenscontactpersoon er; om te luisteren, een gesprek, voor ondersteuning, advisering; de vertrouwenscontactpersoon heeft een luisterend oor. Vervolgens kan de vertrouwenscontactpersoon met je bespreken hoe iets kan worden aangepakt, eventueel begeleiden en/of doorverwijzen. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk.

Binnen Rugbyclub Spakenburg is Ellen Hartog de vertrouwenspersoon. Ellen is lid van het jeugdbestuur, rugbyt zelf bij de dames mee en heeft beide zoons op rugby.

Ellen Hartog (vertrouwenspersoon)

Voor wie
Elk lid (of ouder/verzorger) of vrijwilliger van Rugby Club Spakenburg kan zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon als hij/zij over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien het aangekaarte onderwerp feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoort van Rugby Nederland dan verwijst de vertrouwenscontactpersoon daarnaar door en ondersteunt indien nodig.

De rol van vertrouwenscontactpersoon
De rol van de vertrouwenscontactpersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand om mee te praten, iemand met wie je iets kunt bespreken en mogelijkheden kan inventariseren die er zijn om iets te doen; iemand die kan ondersteunen.

Wanneer kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon
Altijd! Vaak is het moeilijk of vervelend om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Dit mag nooit een reden zijn om geen contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon. Er wordt eerst alleen geluisterd en samen gepraat om daarna samen te overleggen wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Alleen jij kiest of en hoe er verdere stappen ondernomen worden, eventueel andere mensen ingeschakeld worden of op de hoogte gesteld worden.

Wat als je dingen signaleert?
Als leden en vrijwilligers van de vereniging dingen zien die hen zorgen baren en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is, kan ook contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon. Te denken valt aan opmerkingen van leden of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging, ook in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te beoordelen of hier actie op moet worden genomen en met wie eventueel het vermoeden of de situatie moet worden besproken. Ook dan is de vertrouwenscontactpersoon er.

Je kunt altijd contact met mij opnemen:

Back To Top