SENIOREN

Het 1e traint elke dinsdag en donderdagavond
vanaf 20:00 uur

JEUGD

Training / instuif: dinsdag en donderdag van 18:30 tot 19:30 uur

SOCIALS

De RCS Socials trainen elke donderdagavond vanaf 20:00 uur

DAMES

De RCS Dames trainen elke donderdagavond vanaf 20:00 uur