Skip to content
Datum:
Categorie:
▼ Vorige wedstrijd RCS1

▼ Volgende wedstrijd RCS1

▼ Vorige wedstrijd RCS2

▼ Volgende wedstrijd RCS2

▼ Vorige wedstrijd Dames 1

▼ Volgende wedstrijd Dames 1

Algemene Leden Vergadering 15-12-2010

Aan alle leden:

Update: de ledenvergadering is verplaatst van do 9 naar wo 15 december

Woensdag 15 december om 20:00 zal de algemene leden vergadering plaatsvinden.
Lokatie: Rugby Club Spakenburg.
Punt 8 uit de agenda (resterende deel is rond gezonden en wordt nog geplaatst)
Aftreden en niet herkiesbaar als voorzitter Erik Blokhuis
Het bestuur draagt Andre de Boer voor als nieuwe voorzitter.
Andere kandidaten kunt u tot 7 december schriftelijk aanleveren bij de voorzitter of secretaris.

Back To Top