Disclaimer voor www.rugbyclubspakenburg.nl

Algemeen

Rugby Club Spakenburg, hierna te noemen RCS, verleent u hierbij toegang tot www.rugbyclubspakenburg.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door RCS en derden zijn aangeleverd. RCS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van RCS.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.rugbyclubspakenburg.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RCS.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.rugbyclubspakenburg.nl. RCS oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. RCS zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RCS en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RCS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.